451.Online Webinars NMV Mycologische

Ik had nogal wat lezingen..gemist

 1. roesten door Aad Termorshuizen
  In deze online-lezing neemt Aad ons mee in de
  wondere wereld van de roestschimmels. Ze zijn
  bijzonder omdat ze wel vijf verschillende sporen
  kunnen vormen: geen ander organisme doet dit
  hen na. Roestschimmels komen alleen op groene,
  levende planten voor. Nederland heeft een kleine
  300 soorten. Terwijl een deel van de soorten de
  voedselvoorziening bedreigt, dragen de soorten
  https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view
  die in de natuur voorkomen bij aan planten-
  biodiversiteit. De lezing over roesten is hier terug te
  https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view

 2. 29 mei Online lezing: Schimmelsnelwegen onder
  onze voeten door Vasilis Kokkoris https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view
  Onder bovengenoemde titel verzorgde Vasilis
  Kokkoris een lezing over mycorrhizaschimmels. Ze
  vertegenwooordigen een van de meest
  voorkomende terrestrische symbioses op aarde.
  Deze groep bodemschimmels vormt een
  mutualistisch samenlevingsverband met bijna alle
  planten op onze planeet. Plantenwortels en
  schimmeldraden vormen daarbij complexe,
  onderling verbonden, netwerken. Als gevolg

  hiervan spreiden ondergrondse mycorrhiza-
  snelwegen zich over honderden meters uit onder

  onze voeten. Deze netwerken spelen een sleutelrol
  in het functioneren van ecosystemen. De online
  lezing is hier terug te kijken.
  https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view

 3. 31 mei 25 jaar paddenstoelenmeetnetten
  De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft op
  13 mei het jubileum ter ere van het 25-jarig
  bestaan van de paddenstoelenmeetnetten groots
  gevierd met een feestelijk symposium in Naturalis
  Biodiversity Center. Lees hier meer over de
  paddenstoelmeetnetten en welke trends in de loop
  der jaren duidelijk zijn geworden en wat de invloed
  van stikstof daarbij is geweest.
  Zie ook de bijdrage van Machiel Noordeloos over
  de paddenstoelenmeetnetten op pagina 5 van dit
  journaal.

 4. 5 juni Laboulbeniales: onderbestudeerde, ecto-
  parasitaire microzwammen in een nieuw daglicht

  Danny Haelewaters
  Danny Haelewaters heeft zich gespecialiseerd in
  een bijzondere groep schimmels: de
  Laboulbeniales. Deze schimmels bevinden zich als
  parasieten op insecten zoals kevers. Misschien
  heeft u ze wel eens gezien op een
  lieveheersbeestje? Tijdens deze lezing zal Danny
  een overzicht geven van het onderzoek dat wordt
  uitgevoerd op dit gebied in zijn groep aan de
  Universiteit Gent. De online lezing wordt kosteloos
  aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn
  welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan
  vanaf 19.15 uur via deze Zoom-link:
  https://us06web.zoom.us/j/5531406260
  Deze lezing is de laatste in de voorjaarscyclus
  onine-lezingen van de NMV.

 5. De eerder voor 3 april aangekondigde lezing is komen te vervallen.
  De eerstkomende lezing is die van 17 april door Emiel Brouwer met als titel:
  Paddenstoelen als indicatoren voor de bodemsamenstelling en natuurkwaliteit
  Toelichting Om de effecten van onder meer verzuring, verdroging en vermesting te volgen, worden
  meestal veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel ontwikkelingen worden ook of zelfs nog
  beter door veranderingen in de mycoflora weergegeven. In deze lezing wordt met recente
  meetgegevens onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor veranderingen in zuurgraad,
  concentraties stikstof en fosfaat. Ook komt ter sprake hoe deze indicatorfunctie van paddenstoelen in
  het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden toegepast.
  Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260
  De lezingen worden kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn welkom. De lezingen
  beginnen steeds om 19.30 uur en inloggen kan vanaf 19.15 uur. De lezingen worden aan het begin van
  de maand aangekondigd in dit journaal en tevens onder deze link op de NMV-website. Hier kun je ook
  eerdere online-lezingen terugvinden.

 6. 17 april Paddenstoelen als indicatoren voor de
  bodemsamenstelling en natuurkwaliteit Emiel
  Brouwer
  https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view
  Om de effecten van verzuring, verdroging en
  vermesting te volgen, worden meestal
  veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel
  ontwikkelingen worden ook of zelfs nog beter door
  veranderingen in de mycoflora weergegeven. In
  deze lezing wordt met recente meetgegevens
  onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor de genoemde effecten. Ook komt ter sprake hoe
  deze indicatorfunctie van paddenstoelen in het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden
  toegepast. Volg hier de gehele lezing.

  https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view

 7. 1 mei Plaatjeszwammen die ondergronds zijn gegaan Machiel Noordeloos
  In dit verhaal laat Machiel zien dat er geen scherpe grens is tussen sommige groepen plaatjeszwammen
  en buikzwammen, sterker nog, dat er buikzwammen of misschien beter seotoïde en gasteroïde
  vormen bestaan van plaatjeszwammen die semi- of geheel ondergrondse vruchtlichamen vormen.
  Mèt de bijbehorende veranderingen in bouw van het vruchtlichaam en de manier waarop de sporen
  worden gevormd en verspreid. Mogelijke evolutielijnen worden geschetst, en ook zal worden
  verklaard waarom sommige truffelgeslachten tegenwoordig zijn opgenomen in geslachten als de

  gordijnzwammen, melkzwammen en satijnzwammen met de bijbehorende noodzakelijke naams-
  veranderingen.

  Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260


 8. Update zomer 2022: de zuiveringsprestaties zijn uitzonderlijk goed en halen ruimschoots de norm alsmede de verwachting van alle betrokkenen.

  de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

  In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote schaal gebeurt.

  ''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt.

  Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het wilgenfilter.

  Hoog rendement

  ''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering.

  Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter (normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg).

  Natuurpark

  Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm.

  In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
  Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
  https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
  https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
  https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
  https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
  https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html


 9. Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution.
  https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution 10. Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments
  Audrée Lemieux
  https://cassyni.com/events/9MPzvBSujmbv3GgqMVDShB


 11. Extensive polyploid clonality was a successful strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment
  Elizabeth A. Sinclair and Jane Edgeloe
  https://cassyni.com/events/MaUKvjE31DERyxY3ZvXkYm


 12. Phenological mismatches and the demography of solitary bees - presented by Diego Vázquez and Prof. Marcel Dorken
  Phenological mismatches and the demography of solitary bees
  Diego Vázquez
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q

 13. https://ardea.nou.nu/specialardea.php


Publicado el 01 de junio de 2023 a las 07:50 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios