450.his BTO report, updated annually, is a

The BirdTrends Report

This BTO report, updated annually, is a one-stop shop for information about the population status of our common terrestrial birds. It is based on data gathered by many thousands of volunteers who contribute to BTO-led surveys. With one web page per species, users can quickly find all the key information about trends in population size and breeding performance, as measured by BTO monitoring schemes.


Birds of Conservation Concern

The fourth quantitative review of the status of the birds that occur regularly in the UK, updated December 2015, which makes use of BBS trend information.

Wider Countryside Butterfly Survey (WCBS) newsletters

This BTO newsletter gives an account of the first full year of the Wider Countryside Butterfly Survey, to which BBS volunteers contributed.

 • More information about the WCBS survey, latest results and newsletters can be found on the WCBS website.


UK Butterfly Monitoring Scheme (UKBMS)

The UK Butterfly Monitoring Scheme is organized and funded by Butterfly Conservation, the Centre for Ecology and Hydrology, British Trust for Ornithology, and the Joint Nature Conservation Committee.

 • The UKBMS Annual Report 2020 is now available and includes data collected by BBS volunteers during the Wider Countryside Butterfly Survey.


The leaflet summarises the latest results for the time period 1980 - 2009. The table with all PECBMS common species trends is included and the main indicators for Europe is described.


The Tracking Mammals Partnership (TMP) aims to provide up-to-date and reliable information about the status and population trends of UK land mammals. BBS mammal trends contribute to the Tracking Mammals Partnership.Ik had nogal wat lezingen..gemist
 1. roesten door Aad Termorshuizen
  In deze online-lezing neemt Aad ons mee in de
  wondere wereld van de roestschimmels. Ze zijn
  bijzonder omdat ze wel vijf verschillende sporen
  kunnen vormen: geen ander organisme doet dit
  hen na. Roestschimmels komen alleen op groene,
  levende planten voor. Nederland heeft een kleine
  300 soorten. Terwijl een deel van de soorten de
  voedselvoorziening bedreigt, dragen de soorten
  https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view
  die in de natuur voorkomen bij aan planten-
  biodiversiteit. De lezing over roesten is hier terug te
  https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view

 2. 29 mei Online lezing: Schimmelsnelwegen onder
  onze voeten door Vasilis Kokkoris https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view
  Onder bovengenoemde titel verzorgde Vasilis
  Kokkoris een lezing over mycorrhizaschimmels. Ze
  vertegenwooordigen een van de meest
  voorkomende terrestrische symbioses op aarde.
  Deze groep bodemschimmels vormt een
  mutualistisch samenlevingsverband met bijna alle
  planten op onze planeet. Plantenwortels en
  schimmeldraden vormen daarbij complexe,
  onderling verbonden, netwerken. Als gevolg

  hiervan spreiden ondergrondse mycorrhiza-
  snelwegen zich over honderden meters uit onder

  onze voeten. Deze netwerken spelen een sleutelrol
  in het functioneren van ecosystemen. De online
  lezing is hier terug te kijken.
  https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view

 3. 31 mei 25 jaar paddenstoelenmeetnetten
  De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft op
  13 mei het jubileum ter ere van het 25-jarig
  bestaan van de paddenstoelenmeetnetten groots
  gevierd met een feestelijk symposium in Naturalis
  Biodiversity Center. Lees hier meer over de
  paddenstoelmeetnetten en welke trends in de loop
  der jaren duidelijk zijn geworden en wat de invloed
  van stikstof daarbij is geweest.
  Zie ook de bijdrage van Machiel Noordeloos over
  de paddenstoelenmeetnetten op pagina 5 van dit
  journaal.

 4. 5 juni Laboulbeniales: onderbestudeerde, ecto-
  parasitaire microzwammen in een nieuw daglicht

  Danny Haelewaters
  Danny Haelewaters heeft zich gespecialiseerd in
  een bijzondere groep schimmels: de
  Laboulbeniales. Deze schimmels bevinden zich als
  parasieten op insecten zoals kevers. Misschien
  heeft u ze wel eens gezien op een
  lieveheersbeestje? Tijdens deze lezing zal Danny
  een overzicht geven van het onderzoek dat wordt
  uitgevoerd op dit gebied in zijn groep aan de
  Universiteit Gent. De online lezing wordt kosteloos
  aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn
  welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan
  vanaf 19.15 uur via deze Zoom-link:
  https://us06web.zoom.us/j/5531406260
  Deze lezing is de laatste in de voorjaarscyclus
  onine-lezingen van de NMV.

 5. De eerder voor 3 april aangekondigde lezing is komen te vervallen.
  De eerstkomende lezing is die van 17 april door Emiel Brouwer met als titel:
  Paddenstoelen als indicatoren voor de bodemsamenstelling en natuurkwaliteit
  Toelichting Om de effecten van onder meer verzuring, verdroging en vermesting te volgen, worden
  meestal veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel ontwikkelingen worden ook of zelfs nog
  beter door veranderingen in de mycoflora weergegeven. In deze lezing wordt met recente
  meetgegevens onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor veranderingen in zuurgraad,
  concentraties stikstof en fosfaat. Ook komt ter sprake hoe deze indicatorfunctie van paddenstoelen in
  het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden toegepast.
  Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260
  De lezingen worden kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn welkom. De lezingen
  beginnen steeds om 19.30 uur en inloggen kan vanaf 19.15 uur. De lezingen worden aan het begin van
  de maand aangekondigd in dit journaal en tevens onder deze link op de NMV-website. Hier kun je ook
  eerdere online-lezingen terugvinden.

 6. 17 april Paddenstoelen als indicatoren voor de
  bodemsamenstelling en natuurkwaliteit Emiel
  Brouwer
  https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view
  Om de effecten van verzuring, verdroging en
  vermesting te volgen, worden meestal
  veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel
  ontwikkelingen worden ook of zelfs nog beter door
  veranderingen in de mycoflora weergegeven. In
  deze lezing wordt met recente meetgegevens
  onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor de genoemde effecten. Ook komt ter sprake hoe
  deze indicatorfunctie van paddenstoelen in het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden
  toegepast. Volg hier de gehele lezing.

  https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view

 7. 1 mei Plaatjeszwammen die ondergronds zijn gegaan Machiel Noordeloos
  In dit verhaal laat Machiel zien dat er geen scherpe grens is tussen sommige groepen plaatjeszwammen
  en buikzwammen, sterker nog, dat er buikzwammen of misschien beter seotoïde en gasteroïde
  vormen bestaan van plaatjeszwammen die semi- of geheel ondergrondse vruchtlichamen vormen.
  Mèt de bijbehorende veranderingen in bouw van het vruchtlichaam en de manier waarop de sporen
  worden gevormd en verspreid. Mogelijke evolutielijnen worden geschetst, en ook zal worden
  verklaard waarom sommige truffelgeslachten tegenwoordig zijn opgenomen in geslachten als de

  gordijnzwammen, melkzwammen en satijnzwammen met de bijbehorende noodzakelijke naams-
  veranderingen.

  Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260


 8. de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11 9. n de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
  Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
  https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
  https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
  https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
  https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
  https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html

 10. Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution.
  https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution 11. Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments
  Audrée Lemieux
  https://cassyni.com/events/9MPzvBSujmbv3GgqMVDShB


 12. Extensive polyploid clonality was a successful strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment
  Elizabeth A. Sinclair and Jane Edgeloe
  https://cassyni.com/events/MaUKvjE31DERyxY3ZvXkYm


 13. Phenological mismatches and the demography of solitary bees - presented by Diego Vázquez and Prof. Marcel Dorken
  Phenological mismatches and the demography of solitary bees
  Diego Vázquez
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q

 14. https://ardea.nou.nu/specialardea.php 15. https://zeegrasherstelwaddenzee.com/
  Wil je meer lezen over ondergedoken zeegrasherstel? Kijk dan bij het projectpagina zeegrasherstel Grevelingen. Meer informatie over droogvallend zeegrasherstel in de Waddenzee kan je vinden op zeegrasherstelwaddenzee.com of op ons nieuws.
  https://fieldworkcompany.nl/projecten/zeegrasherstel-grevelingen/
  https://fieldworkcompany.nl/projecten/zeegras-herstel-waddenzee/
  https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/09/goed-jaar-voor-zeegrasherstel-waddenzee
  https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waddenzee-herstel-zeegras
  Dat het veld weer is gegroeid is bijzonder, aldus onderzoeker Laura Govers van de RuG. ‘Het veld is zowel in areaal als in aantal planten uitgebreid. Dit is het grootste herstellende zeegrasveld ter wereld.’
  https://zeegrasherstelwaddenzee.com/
  Planten zijn kleiner
  Het zeegrasveld is weliswaar gegroeid, maar ten opzichte van 2022 zijn de planten die er zijn, veel minder groot. ‘Ik denk dat de meeste planten inderdaad zo’n 5 keer kleiner zijn, dan in 2022’, weet Govers.

  Veldonderzoeker Jannes Heusinkveld van The Fieldwork Company voegt toe: ‘De planten in de donorpopulaties in Duitsland hebben ongeveer dezelfde grootte. Het lijkt dus echt een seizoenstrend te zijn.’
 16. https://ruimbaanvoorvissen.nl/ Monitoring visaanbod intrekpunten Waddenkust 
We willen graag weten hoe de verspreiding is van het visaanbod langs de kust. Waar wil een vis naar binnen? En waar is dat van afhankelijk? We gaan verder met het meten van het visaanbod bij de intrekpunten langs de kust. Daarbij maken we eenvoudig gebruik van kruisnetten. https://ruimbaanvoorvissen.nl/maatregelen/

 17. https://www.wetterskipfryslan.nl/news/meer-subsidie-voor-ruim-baan-voor-vissen-2
  Binnen het project Ruim Baan voor Vissen 2 zijn naast de prijsstijgingen inmiddels veranderde inzichten ontstaan over de uitvoering. Dit draagt er nu aan bij dat de initiatiefnemers de projectperiode met twee jaar willen verlengen tot 31 december 2027. Om het project daarin te laten slagen heeft de Stuurgroep Waddenprovincies een positief advies uitgebracht richting het Waddenfonds voor een extra financiële bijdrage van ruim 4,3 miljoen euro. Het Waddenfonds heeft daarmee ingestemd.
  https://www.noorderzijlvest.nl/open-dag-vismigratiedag-25-mei-2024
  Eerder stelde het Waddenfonds hiervoor al 12,8 miljoen beschikbaar. In totaal wordt er in dit meerjarige programma door de waterschappen in Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe en Hogeschool Van Hall-Larenstein ongeveer 60 miljoen euro geïnvesteerd.
  https://cuatro.sim-cdn.nl/noorderzijlvest/uploads/waddenloods-viert-wereld-vismigratiedag.pdf
  Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn de vissen er te klein. Door dijken, sluizen, stuwen en gemalen is de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenwater achter de dijken hevig verstoord geraakt. Daardoor kunnen vissen lastig meren, beken en rivieren bereiken waar ze paaien en jongen krijgen. Het gevolg is dat trekkende vissoorten zoals bijvoorbeeld de zeeforel, paling en glasaal het moeilijk hebben in het Waddengebied.
  https://www.noorderzijlvest.nl/open-dag-vismigratiedag-25-mei-2024
  Met het project Ruim Baan voor Vissen 2 verbeteren de vier noordelijke waterschappen, waaronder Wetterskip Fryslân, de leefomgeving voor de trekvis. Fysieke barrières worden opgeheven en visroutes worden onderzocht. Met als doel de populaties van de vissoorten in het Waddengebied te vergroten. Het Waddenfonds draagt daaraan bij.
  https://ikwmagazine.nl/ruim-baan-voor-vissen-2/
  https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1214504/waddenfonds-stelt-4-3-miljoen-euro-beschikbaar-voor-verbetering-van-de-visstand
  https://cuatro.sim-cdn.nl/noorderzijlvest/uploads/waddenloods-viert-wereld-vismigratiedag.pdf

 18. J
  https://zeegrasherstelwaddenzee.com/wp-content/uploads/2021/11/sleutelen-aan-zeegrasherstel-nov-2021.pdf

Publicado el 31 de mayo de 2023 a las 08:55 PM por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios