Diario del proyecto Wild Pollinator Count Nieuwegein

05 de octubre de 2022

Stikstof & Natuurbehoud & stikstofkanarie - Jan Willem Erisman

‘Stikstof is de kanarie in de kolenmijn’
https://mijn.landvanons.nl/members/pages/stikstofkanarie - Jan Willem Erisman

Geef boeren meer keuzevrijheid in aanpak vermindering stikstof’ - Jan Willem Erisman
06 januari 2022
In zijn oratie pleit hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Jan Willem Erisman voor lokale oplossingen met meer vrijheid om te voldoen aan de milieu-, natuur- en klimaatdoelen. Dan kunnen boeren bijvoorbeeld zelf oplossingen bedenken voor de stikstofproblematiek. Het idee sluit aan bij het coalitieakkoord, hoewel de plannen daarin volgens Erisman niet concreet genoeg zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=qd-Hi6pPpPg
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/geef-boeren-meer-keuzevrijheid-in-aanpak-vermindering-stikstof

Boeren en stikstof - Zondag met Lubach (S10) 20 okt. 2019
Drie jaar oud... en nog steeds actueel.
Een deel van de stikstof komt uit het buitenland en daar kunnen we niet zo veel aan doen. Maar het grootste deel komt door veeteelt. Omdat de landbouw de grootste bron van stikstof is, moet de oplossing voor een groot deel uit die sector komen. En daarom moet er iets radicaal veranderen aan de Nederlandse veeteelt.
https://www.youtube.com/watch?v=7sNBUBlnJo8&t=465s

Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?
Nederland heeft een #stikstofprobleem: #boeren mogen niet meer uitbreiden, nieuwe woonwijken worden uitgesteld en Lelystad Airport mag voorlopig niet worden gebouwd. De stikstofuitstoot moet eerst drastisch worden verminderd. Maar wat is #stikstof eigenlijk? En waarom vormt het een probleem? Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman (Vrije Universiteit) legt het aan je uit.
https://www.youtube.com/watch?v=UcDM80wf7-Q&t=82s

Anotado en 05 de octubre de 2022 a las 05:47 PM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

03 de octubre de 2022

Flashcard web application in TypeScript

Over the past few years someone ’ve been periodically working on a flashcard web application, which you access here:

https://learnthe.land/ 12

If you give it your location, you can decide where you want to study, what taxon, and then it’ll automatically incrementally load more flashcard. There’s a scoring system, and basic spaced repetition algorithm so you’ll see flashcards you don’t know more often than the ones you do.

It’s all open source, browser based, and written in TypeScript. The source can be found here: https://github.com/frewsxcv/learnthe.land 3

Would love to hear what you all think and if you have any feedback!

=============================================

but how am i supposed to judge it? the parts that i can see look promising, but now i’ll never know…

i think it’s interesting that so many people have thought of developing 1 or actually have developed different quiz / flashcard games and other functionality utilizing the iNat API / platform.

just for your reference, my favorite concept for quiz / flashcard functionality is this: https://forum.inaturalist.org/t/easy-instructions-to-turn-inaturalist-in-to-a-quiz-mode-version/29780 3, although it’s mostly concept.

the best implementation of a quiz game so far has been this: https://forum.inaturalist.org/t/how-well-do-you-know-your-local-wildlife-now-you-can-test-yourself/10711/81 7. someone else just today – you must be development twins – announced a similar effort: https://forum.inaturalist.org/t/buthigame-a-website-to-practice-inaturalist-identification/36056 1.

Anotado en 03 de octubre de 2022 a las 09:32 AM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

30 de septiembre de 2022

29 de septiembre de 2022

Handboek Vegetatiekunde Nederland online

Het Handboek Vegetatiekunde biedt een diepgaande introductie op de studie van begroeiingen in al hun verscheidenheid en in samenhang met de plaatsen waar ze in het wild voorkomen.
Vegetatiekundigen houden zich niet bezig met de studie van een tulpenbed of arboretum. Aangeplante bossen of akkers zijn dan weer wel interessant, aangezien wilde planten zich ook hier kunnen vestigen. Vegetatie is dus (bijna) overal. Het vormt tevens een nauwkeurige afspiegeling van de gesteldheid van de omgeving, de bodem of de fauna in een gebied.

Het online Handboek Vegetatiekunde gaat in op hoe je vegetatie meet en bestudeert.

Achtergrond van het handboek
Het handboek, in de vorm van een open Wiki bij Groen Kennisnet, kwam tot stand in kader van een WURKS-project. Drie auteurs schreven mee: John Janssen en Joop Schaminée van Wageningen Environmental Research, en Hedwig van Loon van Hogeschool Van Hall Larenstein Velp. Het biedt een (digitale) update van het handboek 'De vegetatie van Nederland', dat in 1995 uitkwam.

Het nieuwe, open handboek is in eerste instantie gericht op studenten in het hbo en mbo, maar kan ook gebruikt worden door andere geïnteresseerden.

Janssen, J. A. M., Schaminee, J. H. J., van Loon, H., & van Genderen, R. A. (Ed.) (2019, Mar). Handboek Vegetatiekunde. Groen Kennisnet. https://edepot.wur.nl/472248

https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HV/22904838/Handboek+Vegetatiekunde
PE&RCVegetation, Forest and Landscape EcologyPlant Ecology and Nature Conservation

https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HV/22905083/Vegetatie+van+Nederland

Een aantal hoofdstukken Vegetatiekunde: https://stratiotes.net/2019/05/19/website-over-vegetatiekunde/

Anotado en 29 de septiembre de 2022 a las 07:30 PM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

23 de septiembre de 2022

Atlassen

 1. https://www.birdatlas.bc.ca/downloadable-pdfs/
 2. https://www.researchgate.net/publication/262098036_THE_ATLAS_OF_BIRDS_DIVERSITY_BEHAVIOR_AND_CONSERVATION_by_Mike_Unwin
 3. https://birdcount.in/wp-content/uploads/2015/06/BirdAtlases-India-Kerala.pdf
 4. https://www.birdatlas.bc.ca/download/BC_Atlas_Chapters_en.pdf
 5. https://www.birdatlas.bc.ca/download/bcatlas_english_2.pdf
 6. https://www.birdatlas.bc.ca/download/bcatlas_english_4.pdf
 7. https://www.academia.edu/41285983/First_National_Atlas_of_the_Birds_of_Armenia
 8. https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/get-involved/campaigning/climate-change/birds-on-the-move.pdf
 9. https://www.dec.ny.gov/docs/remediation_hudson_pdf/hrlpbirdmapts.pdf
 10. https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/gtr/gtr_iitf_053.pdf
 11. https://www.pdfdrive.com/the-atlas-of-breeding-birds-in-britain-and-ireland-e188835179.html
  https://www.mba-aom.ca/jsp/map.jsp

 12. https://wgfd.wyo.gov/WGFD/media/content/PDF/Wildlife/Nongame/WILDLIFE_ANIMALATLAS.pdf
 13. https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/CW69-20-2-2018-eng.pdf
 14. https://www.vogelwarte.ch/en/atlas/home-page/
 15. https://www.vogelwarte.ch/assets/files/atlas/info_amtsstellen/Swiss%20Atlas%202013-2016_E_low.pdf
 16. https://www.ebcc.info/the-atlas-of-wintering-and-migratory-birds-of-portugal-a-new-tool-for-ornithologists/
 17. The Atlas is published in Portuguese and is available only online at http://bit.ly/atlas_aves
 18. https://www.ebcc.info/useful-reading/
 19. https://www.ebcc.info/monitoring/
 20. https://www.researchgate.net/publication/228665008_The_Catalan_Breeding_Bird_Atlas_CBBA_methodological_aspects_and_ecological_implications
 21. https://www.birdinginspain.com/free-birding-downloads.html
 22. https://archive.org/details/climaticatlasofe0000hunt

  A climatic atlas of european breeding birds : Huntley, Brian, 1952- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/climaticatlasofe0000hun

 23. The Whispers of Mary Anning and Other Women Geologist
  https://www.engieproject.eu/webinars/
  Geoscience Methodology Course for Teachers

 24. Samenvatting: De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.
  https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015

 25. Op maandagavond 14 maart organiseert de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, een online symposium over het belang van groene gemeenten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Vergroening van de gebouwde omgeving is gunstig voor mens en dier. Uit onderzoek blijkt dat het onder meer de biodiversiteit en de luchtkwaliteit versterkt en van groot belang is voor de waterberging en verkoeling op warme dagen. De laatste jaren dringt dit ook steeds meer door bij beleidsmakers en het grote publiek: groen is hip. Maar ondanks de toegenomen populariteit blijft natuur in de praktijk toch nog vaak het ondergeschoven kindje, in plaats van een vanzelfsprekend onderdeel van gemeenteplannen. Gemeenten zijn zich wel bewust van de energie- en mobiliteitstransitie, maar zien groen toch nog vooral als een kostenpost. Of ze leggen de nadruk vooral op natuur als een ecologische en recreatieve dienst voor mensen en vergeten daarbij de eigen waarde van dieren en natuur los van het nut voor de mens. Nieuwe woonwijken worden nog steeds gepland ten koste van dieren en natuur, zonder eisen te stellen aan bijvoorbeeld minimale percentages groen, wateropvangvoorzieningen en nestmogelijkheden. Er wordt zelfs natuur vernietigd voor woningbouw, met de belofte het groen elders te ‘compenseren’. En wanneer het wel lukt om groene plannen door te zetten, gaat het in de uitvoering of het onderhoud nog vaak genoeg mis.
  Het is duidelijk: het is de hoogste tijd voor een fundamentele koerswijziging.

  De sprekers van deze avond zijn Robbert Snep en Fabrice Ottburg. Zij zijn academici met een missie, die vanuit inhoud en passie zowel de natuur als de samenleving een stap verder willen helpen. Ze zullen de laatste kennis delen op het gebied van de voordelen en mogelijkheden van groene gemeenten, maar zullen ook de obstakels en valkuilen benoemen. Aan de hand van vragen uit het publiek zal Marianne Thieme, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, verder met hen in gesprek gaan.

  ir. Robbert Snep
  Robbert Snep is senior onderzoeker Groene Steden bij Wageningen Environmental Research, WUR. Hij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de verduurzaming en vergroening van bebouwde gebieden en bedrijfsterreinen en weet alles van stedelijke biodiversiteit en ecosystemen, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

 26. Van stikstofoverschot tot biodiversiteitsverlies

  – Dinsdag 25 oktober 2022 –

  Provinciaal Natuurcentrum, Genk

  Vlaanderen heeft een stikstofoverschot: meer dan 80 % van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder. Vooral intensieve veeteelt is de oorzaak, naast de uitstoot van industrie, verkeer en huishoudens. De stikstofuitstoot heeft zware gevolgen voor de biodiversiteit: graslanden verarmen, bramen en netels overwoekeren de typische bosflora, bomen verzwakken en sterven af, de paarse heide kleurt bruin, waterplassen lijden onder zuurstoftekort.

  Deze lezing gaat dieper in op de problematiek van het stikstofoverschot, de gevolgen ervan voor de biodiversiteit en mogelijke oplossingen.

 27. https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/5-handige-gratis-apps-om-planten-en-dieren-te-herkennen/
 28. Thought this recent paper might be of interest to this group: Deriving indicators of biodiversity change from unstructured community-contributed data 4. It’s pretty much about how to overcome the biases and “messiness” of iNat data to find patterns and see change through time. I apologize that it’s not open-access - Wiley’s OA fees are prohibitive, and since this was grant-funded work we couldn’t afford it. Our co-author did a nice tweet-summary 4 of it where you can see some of the figures describing the work. I’m also more than happy to send the pdf to anyone who’s interested in reading the whole thing!
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08215
  https://forum.inaturalist.org/t/biases-in-inat-data/23943/84

 29. Opportunistic and unstructured observations of biodiversity crowdsourced from volunteers, community, and citizen scientists make up an increasingly large proportion of our global biodiversity knowledge. This incredible wealth of information exists in real time at both high resolutions and large extents of space, time, and taxonomy, thus holding huge potential to fill gaps in global biodiversity monitoring coverage in a cost-effective way. Yet, the full potential of these data to provide essential indicators of biodiversity change for both research and management remains mostly unrealized, in large part due to the prevailing perception that the lack of standardization presents an unsurmountable barrier. In this paper, we provide an overview of the main challenges of working with unstructured community-contributed data and synthesize the four fundamental approaches to overcome these challenges and extract useful inferences of biodiversity change, namely: 1) reverse-engineering survey structure; 2) borrowing strength across taxa; 3) modeling the observation process, and; 4) integrating standardized data sources. To illustrate each of these approaches, we provide examples comparing community-contributed observations crowdsourced via iNaturalist with long-term standardized monitoring surveys for a subset of rocky intertidal organisms on the California coast from 2010 to 2019. We conclude by highlighting ways forward for the successful integration of unstructured community-contributed observations within the global ecosystem of biodiversity change monitoring tools. Our ultimate goal is to update the prevailing perception among researchers and practitioners that unstructured community-contributed observations of biodiversity are too noisy to use, and help establish this data stream as a key tool for research and management.
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08215
  https://forum.inaturalist.org/t/biases-in-inat-data/23943/84

 30. The Whispers of Mary Anning and Other Women Geologist
  https://www.engieproject.eu/webinars/
  Geoscience Methodology Course for Teachers

Anotado en 23 de septiembre de 2022 a las 07:27 AM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

31 de agosto de 2022

Observation Field Standardization - wiki

This is a place to track fields with are in broad use or have the potential to be broadly used, and are applicable to a broad range of taxa (ie. no ‘number of koalas’ field). Please add fields that you find useful or any relevant comments or description. Blank ones i don’t know which version of many duplicates is most often used so feel free to add one. If we find that there are duplicates, we can work to merge them if we have tools to do so.

All Taxa

Count/Number - I believe this one 23 is used the most.

Alive/Dead - Is now an annotation so best to use that instead. Previously: I think this one 7 is the main one?

Interaction - There is a series of fields 30 used to document interactions between organisms. The standardized ones are shared with GloBI 9 though it would be good to verify if that collaboration is still active. For species observed in association without a specific interaction noted, there is this field 10 and other options for multiples though i am not sure which are linked to GloBI

Taxonomy - the Holding Bin 10 fields can be used for taxonomic units that don’t fit iNat’s criteria for being added as taxon, for instance two plant species that don’t form a monophylletic group but can’t be distinguished much of the year.

Natural Community/vegetation community/habitat type - used for habitat characterization, but there isn’t a consistent taxonomy here. @charlie uses this one 4 in Vermont, USA with this reference 2 and in California 1 we mostly used Sawyer-Keeler-Wolf 2 for more specific types and Holland for more broad. In the US there is also this 1. There’s also this field 2 that is even less formalized. I don’t think there’s a global standard. If this topic generates lots of interest we can make a spin-off wiki

Microhabitat - Physical substrate 6, Microhabitat description 1

Spore color - Spore color 1, Spore print 1, Spore print color, Fungi spore print. The more generic ones should be preferred because they could also be used for organisms besides fungi.

Illustration - Illustration 1 can be used to mark observations supported by drawings/sketches/illustrations.

similar-observation-set or Same-specimen-over-time to link different observations of the same organism on different times.
https://forum.inaturalist.org/t/using-the-field-similar-observation-set-for-linking-observations-of-lepidoptera-when-raising-on/1018

Animals
Type of Evidence - I believe Animal Sign and Song 10 is the most broadly used but there may be others? There is also one called Sign 4 which gets almost as much use, which are prime candidates for merging.

Cause of death - Field 2 for marking roadkill, window kill, natural, etc. Not sure how specific would be best if this was could be improved (“natural” could get into predator vs starvation, type of predator, etc. etc.)

Plants
Gametophyte/Sporophyte - Rarely used, but is just as useful as flowering phenology. Sporophytes present? 3 is bryophyte-centric, but a new field could be created that could be used for all plants, ex: A seed plant identified from just pollen could be marked as a gametophyte.

Leaf Phenology - field 1 for deciduous trees and shrubs - is the plant leafing out, fully leafed out, showing fall foliage color (or dry season foliage cover), or bare?

https://forum.inaturalist.org/t/observation-field-standardization-wiki/380
https://inaturalist.nz/pages/extra_fields_nz#Substrate
https://forum.inaturalist.org/t/standardize-and-clean-up-observation-fields/363

Anotado en 31 de agosto de 2022 a las 12:04 PM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

25 de julio de 2022

pdfs van EIS Nieuwsbrieven en NFM Natuurhistorische Nederlandse Faunistisch Mededelingen

De website Natuurtijdschriften is in 2021 vernieuwd met pdfs van EIS Nieuwsbrieven https://natuurtijdschriften.nl/col/108 en NFM Natuurhistorische Nederlandse Faunistisch Mededelingen https://natuurtijdschriften.nl/col/107
PUBLICATIES
https://www.bestuivers.nl/publicaties
WESPEN EN MIEREN
https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-wespen-en-mieren-van-nederland
Nederlandse BIJEN
https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-bijen
BJIENPLANTEN
https://www.bestuivers.nl/publicaties/bijenplanten
WANTSENATLAS
https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/pdfs/Hemiptera/Wantsenatlas_I.pdf
BESTUIVERS
https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-zweefvliegen
VERSPREIDINGSATLASSEN
https://www.eis-nederland.nl/publicaties/verspreidingsatlassen
ZWEEFVLIEGEN
https://www.bestuivers.nl/Portals/5/EBooks/Zweefvliegen/Files/downloads/Reemer_etal_2009_Zweefvliegen.pdf


 • https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/68482-321-blankenburgtunnel-onder-zes-meter-zand

  --
  Andre Hospers

  -55256626

  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/68482-321-blankenburgtunnel-onder-zes-meter-zand


 • Especially after the Second World War, when society was captivated and focused on reconstruction and economic advancement, the area changed rapidly. Increasingly large oil tankers and giant container ships navigated towards the port more frequently, which initiated an expansion in western direction.

  Two villages, Blankenburg and Nieuwesluis, and natural reserve De Beer were irradicated and buried under six meters of sand

  Deze documentaire gaat over de aanleg van Europoort en de verdwijning van Blankenburg en natuurgebied de Beer.
  https://www.berkveldt.nl/onder-zes-meter-zand
  The documentary includes interviews with: Ed Buijsman writer of: Een eerste klas landschap and birdexpert Gerard Ouweneel.

 • Emerging technologies revolutionise insect ecology and monitoring
  Technological developments are opening new possibilities for biodiversity monitoring, but – especially for insects – they come with their own unique set of limitations.

  Due to the vast diversity of insects, of which at least 80% remain undescribed, traditional monitoring is unable to provide even basic knowledge of the state of most insect species in most places.

  We appraise four emerging tools and technologies (computer vision, acoustic monitoring, radar, and molecular methods) that provide unprecedented opportunities for insect ecology.

  These technologies can enhance spatial, temporal, and taxonomic coverage of monitoring, but none can monitor all insects at all scales, and each comes with a set of limitations.

  Technological integration, open data, and international standards are needed to harness the full potential of novel technologies for insect monitoring.
  This review aims to evaluate four emerging tools and technologies (computer vision, acoustic sensors, radar, and molecular methods) for insect monitoring, and outline ways to harness their potential. We review (i) the state of the art of these technologies, their advantages, current limitations, and future potential, (ii) how the data collected using these technologies can adhere to modern standards of data curation and transparency, (iii) how citizens can participate in projects using these new technologies, and (iv) the potential for integration and synergies among technologies.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534722001343
  https://t.co/1CiM1jij1Q


 • https://entogem.github.io/
 • Landschapsbiografie elim, Nieuwlande, Schoonhoven,Hollandscheveld, Kerkenveld, Hoogeveen
  https://www.bokd.nl/wp-content/uploads/2021/10/LB-Hollandscheveld-versie-13-10-21-4.pdf

 • How does climate change affect heatwaves? A thread.
  1 - As the planet warms, extreme heat now begins earlier in the year and stretches later. In the 1960s, the US heatwave season was about 25 days. By the 2010s, it was nearly 70 days. Source: https://epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-heat-waves

 • What is the link between Hesperiidae🦋 and their host-plants🌼 & parasitoids 🪰🪱? Learn more in our recent study by Toro-Delgado et al. "Butterfly–parasitoid–hostplant interactions in Western Palaearctic Hesperiidaea 🧬 barcoding library"
  @ZoolJLinnSoc

  🔗https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac052
  https://t.co/BUuxcLzGyV
  https://academic.oup.com/zoolinnean/advance-article/doi/10.1093/zoolinnean/zlac052/6646738?login=false

 • Case study I: Suivi des Orthoptères Nocturnes (France)

  In France, nocturnally vocalising bush crickets have been monitored by citizen scientists since 2006, as an add-on to the acoustic bat monitoring scheme Vigie-Chiro (Figure IA). Tadarida software was developed to detect both bat and insect calls and classify them into 79 classes, including all common bat and bush cricket species, using a random forest algorithm [101]. This nationwide monitoring scheme, with (so far) 16 349 individual sampling locations, has detected significant declines of several bush cricket species [34].
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534722001343
  https://t.co/1CiM1jij1Q
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534722001343#bb0505
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534722001343#f0015


 • https://www.stowa.nl/publicaties/long-term-trends-and-drivers-aquatic-insects-netherlands-inclusief-nederlandse
  https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/STOWA%202021-39%20insectenonderzoek.pdf
  https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/NIEUWS/STOWA%20ter%20Info%27s/sti%2079.pdf
  https://www.stowa.nl/nieuws/onderzoek-ontwikkeling-watergebonden-insecten
  https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/realiseren-van-ecologische-waterkwaliteitsdoelen-krw/oorzaken-naar
  https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/STOWA%202021-39%20insectenonderzoek.pdf • Boerenlandvlinders Groningen Stadskanaal Briltil
  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/992ff0e7-ab3f-4e50-b503-2d8cca7dd53c.pdf
 • geschreven door D. Drukker, A. Kruithof, T. Fernhout & W. Hogenes, verschenen in Nederlandse Faunistische Mededelingen 58: 1-16 in 2022.
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1019595 Verspreidingskaarten Kameelhalsvliegen
  De collectie van Naturalis Biodiversity Center bevat informatie over de historische verspreiding van insecten. Elk exemplaar is voorzien van een etiket met gegevens over de vindplaats, datum van verzamelen en verzamelaar. Binnen het project Digitalisering Nederlandse Insecten zijn de kameelhalsvliegen als een van de eerste groepen gedigitaliseerd. Willem Hogenes heeft als collectiebeheerder van Naturalis alle exemplaren gedetermineerd. De etiketgegevens zijn in een database opgenomen en van geografische coördinaten voorzien. Het artikel over de kameelhalsvliegen is een van de eerste publicaties binnen dit project.

 • DE CORRESPONDENT
  https://podnl.app.link/POyOzfF3Lrb
  DE CORRESPONDENT LEEST VOOR
  De meeste mensen zullen de wereld niet veranderen. De kleine groep die dat wel doet, vaart op haar eigen kompas, maakt het zichzelf bewust moeilijk en wordt vaak verketterd door de rest. Om de grote problemen van onze tijd aan te gaan hebben we meer van dit soort radicalen nodig. Lees hier het artikel: https://decorrespondent.nl/13098/de-niet-zo-subtiele-kunst-van-giving-a-fuck/503552610-dbc9f3bf

  luisterapp! Vanaf nu kun je voor de beste en meest privacyvriendelijke luisterervaring terecht in de Correspondent-app. Ontdek 500+ shows en verhalen en ga in gesprek met je favoriete correspondenten. Download de app snel in de app-store! Geen lid? Maak ook onafhankelijke journalistiek mogelijk en krijg toegang tot de app: corr.es/wordlid. *** Productie : Julius van Ijperen, Kerem Özilhan en Jacco Prantl Voor vragen, opmerkingen of suggesties mail naa
  DE CORRESPONDENT
  https://podnl.app.link/POyOzfF3Lrb
  DE CORRESPONDENT LEEST VOOR


 • Sky the limit for Dutch tree planter in Kenya
  12.504 weergaven 21 jan. 2013 The Dutch Roeland Lelieveld returns to his tree nursery Africawoodgrow in Kenya. He was filmed there more than a year ago and in this video he sees a lot has changed on the land. A new office building is almost finished and the trees have grown further in the direction of the sunny sky.

  Feature 2011: http://youtu.be/M2b33w9258Y
  Feature 2014: http://youtu.be/aexKWbtPTmU

  http://www.africawoodgrow.com

  Subscribe to this channel: http://www.youtube.com/user/reelafric...
  https://www.youtube.com/watch?v=Zo34k2r9qSE
  Grow die Afrikaans land weer vruchtbaar maakt. De lezing wordt gehouden via Zoom.

  Roeland Lelieveld liep in 2005 stage in Kenia. Hij zag daar de gevolgen van ontbossing, maar ook een oplossing: herbebossing! En waar anderen blijven steken in de gedachte, heeft Roeland gewoon gedaan. ‘Niet vertellen, maar doen en laten zien!’ is zijn motto. Met het spaargeld van zijn baan in Nederland en met zijn Keniaanse stagevriend, Daniël Muvali startte hij in 2010 Africa Wood Grow (AWG). Samen met de lokale bevolking werken ze nu aan vergroening in de droge tropen en daarmee aan de bescherming van de natuur en biodiversiteit en permanent landherstel. Met succes! Hun werk wordt ondersteund door onderzoek, educatie en maatschappelijke actie. En dat nog steeds zonder structurele subsidies, Roeland heeft nog gewoon een baan in Nederland. Tijdens deze presentatie deelt Roeland zijn kennis en ervaringen over het herbebossen in de droge tropen. Daarnaast neemt hij u graag mee in zijn toekomstvisie. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk, daadkracht maakt het verschil!


 • Datum: 14 april 2022 om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur
  Door: Arie van den Berg

  Aanmelden (gratis) via de site van IVN-Delft:
  https://www.ivn.nl/afdeling/delft/aanmelden-online-lezing-de-boer-verteld

  Arie van den Berg is geen onbekende in de omgeving van Delft en Midden-Delfland. Al sinds 1998 beheert hij zijn melkveebedrijf ‘Hoeve Ackerdijk’ biologisch. Dat bedrijf ligt in Midden-Delfland in de mooie polder tussen Rotterdam en Delft, vlak bij het natuurgebied Ackerdijkse plassen. Daarnaast is hij o.a. ‘weidevogelboer’ voor Vogelbescherming. Hij heeft dus een schat aan kennis en ervaring over het boeren met de natuur. Daarover zal hij vertellen en vragen beantwoorden tijdens deze lezing.

  Wat was de aanleiding om biologisch te gaan boeren? Welke hobbels heeft hij moeten nemen? Hoe houdt hij rekening met natuur en landschap? Krijgt hij voldoende steun van zijn omgeving, bijvoorbeeld de natuurverenigingen? Wat maakt biologisch boeren zo bijzonder tussen de begrippen kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, e.d.?

  Dat Arie succesvol is voor de natuur bewijst het constante broedresultaat van de weidevogels op zijn land. Gelukkig daarom ook dat hij een opvolger heeft, hij vormt met zijn zoon Bas sinds een aantal jaren een maatschap. Zijn kennis, ervaring en de van daaruit opgebouwde toekomstvisie gaan dus niet verloren. In deze lezing geeft hij dat ook mee aan zijn toehoorders.

  De drie natuurverenigingen in Delft (IVN-Delft, Vogelwacht Delft en Natuurlijk Delfland-KNNV) organiseren in de wintermaanden elke tweede donderdagavond van de maand gezamenlijk een lezing over een natuuronderwerp.


 • https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1
  Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Ons woonplezier -en dat van stadse vogels en vleermuizen- kan door natuurinclusieve inrichting van de leefomgeving bovendien worden vergroot. Investeer in een groene leefomgeving en creëer niet alleen een mooi plaatje, maar ook een woonomgeving die klaar is voor de toekomst.

  Met het online symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' vragen Vogelbescherming en Zoogdiervereniging, samen met de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf en met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, aandacht voor natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve omgevingsinrichting.

  https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1

 • De werkzaamheden aan het gebied Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde zijn afgerond. De herinrichting van dit gebied is het slotstuk van 30 jaar werk aan het beekdal van de Ruiten Aa, vanaf Ter Apel richting Blijham.


 • Twee jaar geleden stonden zijn kalveren er nog, laat veeboer Kees Vlaar uit Onnen in zijn fotoalbum zien. Nu heeft hij zijn grasakkers verkocht en bloeit er sinds kort drie hectare boekweit.

 • Teelt van Boekweit in mulchlaag van groenbemester

  Door met een direct zaaimachine boekweit te zaaien in een rogge-wikke groenbemester wordt er gebruik gemaakt van de voordelen van een mulchlaag als bodembedekking en besparing in bewerkingskosten en arbeid


 • Webinar Levende Bodem Brabant 31 mrt 2022
  WUR Open Teelten
  337 abonnees

  • Levende Bodem Brabant
  • Organische stof
  • Bodemkwaliteit
  • Organische stof balans
  • Bodemmetingen
  • Groenbemesters
  • Gewasresten
  • Bodemverbeteraars
  • Organische reststromen


 • Webinar Droogte
  https://www.soortennl.nl/
  https://www.youtube.com/watch?v=za4jx5B_uPU

 • https://vandebron.nl/blog/gasloze-woning-verwarmen-met-warmtepomp

 • s not directly involved in the trap program. The number of observations and observers has been increasing every year since the Mozzie Monitors (https://www.inaturalist.org/projects/mozzie-monitors-australia, accessed on 20 March 2022) project page was established in 2018. The total number of mosquitoes species recorded on the Mozzie Monitors project on iNaturalist w
  https://www.mdpi.com/1660-4601/19/10/6337/htm

 • https://qz.com/2113243/forty-percent-of-all-shipping-cargo-consists-of-fossil-fuels/amp/
 • Nieuwe publicaties van Nederlandse Faunistische Mededelingen zijn ook direct beschikbaar op
  https://natuurtijdschriften.nl/search#filter=all:entomologische
  https://natuurtijdschriften.nl/search#query=sort:year_desc;filter=all:entomologische;facet=host_journal_label:Nederlandse%20Faunistische%20Mededelingen

 • ameelhalsvliegen zijn opvallende insecten, met name door de lange nek. Er komen zes soorten in Nederland voor. Ze worden niet veel waargenomen en als je er een keer een ziet, dan is dat altijd een leuke verrassing. Het is opmerkelijk dat er nu toe geen determinatiesleutel en verspreidingskaarten voor de Nederlandse soorten beschikbaar was. Die lacune is met dit artikel ingevuld.
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1019595

 • https://www.syrphidaeintrees.com/jvs/volumes/volume-1/
  JvS publishes papers through free open access and no payment is required for either subscription or publication. The journal is part of SiT (syrphidaeintrees.com) and gets its finances through the Syrphidae Foundation hosted on the SiT website with a separate page for JvS.

  The papers are licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).
  Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  Authors retain copyright and grant to the journal the right of first publication and permanent storage on the JvS page and other open access directories or libraries; they also simultaneously allow others to share the work as long as the work's authorship and initial publication in this journal is acknowledged.

  Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in JvS.

  Indexing and archiving

  All papers are given a DOI (https://www.doi.org/) and JvS is further indexed and/or archived in:

  ● Web of Science (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/)
  ● Zoological Record (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-zoological-record/)
  ● Biological abstracts (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/biological-abstracts-on-web-of-science/)
  ● Crossref (https://www.crossref.org/)
  ● Biodiversity Library (https://about.biodiversitylibrary.org/tools-and-services/)
  ● CLOCKSS (https://www.clockss.org/)


 • Om op waterstof te rijden was 80 kWh per 100 km nodig
  Om de Q4 te laden was 30 kWh per 100 km nodig

 • https://www.hymenovaria.nl/proeftabel-families-en-genera-van-de-bladwespen-uit-nederland-en-belgie/
 • Wat is stikstof? Is het überhaupt een probleem? Is het bedacht om boeren van hun grond te jagen om woningen te bouwen? Hoe kunnen we stikstof reduceren?

  En meer van dit soort vragen beantwoord ik in de onderstaande webinar, check de link 👇🏼
  https://youtu.be/_svjZn3-zJg


 • PROEFTABEL FAMILIES EN GENERA VAN DE BLADWESPEN UIT NEDERLAND EN BELGIË
  Blad- en zaagwespen
  https://www.hymenovaria.nl/proeftabel-families-en-genera-van-de-bladwespen-uit-nederland-en-belgie/
  Preliminary Keys for the Families and Genera of the Symphyta of the Netherlands and Belgium
  (Hymenoptera) by A.W.M. (Ad) Mol
  Identification keys are provided for the 13 families and for the 114 genera of Sawflies (Symphyta) found in
  the Netherlands and Belgium (in Dutch)
  https://www.hymenovaria.nl/pdf/Mol_2022_Proeftabel_Symphyta_Nederland_Belgie4.pdf
  https://natuurtijdschriften.nl/search#query=sort:year_desc;filter=all:entomologische;facet=host_journal_label:Nederlandse%20Faunistische%20Mededelingen
  https://www.hymenovaria.nl/boekrecensie-van-ad-mol-over-drie-boeken-over-symphyta-bladwespen/
 • I would like an agenda with all kinds of webinars which are availble like this one
  https://cpawsmb.org/cpaws_event/bat-behaviour-north-american-bats-and-white-nose-syndrome/

  But other earlier proposals are good as well

  https://www.hymenovaria.nl/boekrecensie-van-ad-mol-over-drie-boeken-over-symphyta-bladwespen/


 • De website Natuurtijdschriften is in 2021 vernieuwd met pdfs van EIS Nieuwsbrieven https://natuurtijdschriften.nl/col/108 en NFM Natuurhistorische Nederlandse Faunistisch Mededelingen https://natuurtijdschriften.nl/col/107
  PUBLICATIES
  https://www.bestuivers.nl/publicaties
  WESPEN EN MIEREN
  https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-wespen-en-mieren-van-nederland
  Nederlandse BIJEN
  https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-bijen
  BJIENPLANTEN
  https://www.bestuivers.nl/publicaties/bijenplanten
  WANTSENATLAS
  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/pdfs/Hemiptera/Wantsenatlas_I.pdf
  BESTUIVERS
  https://www.bestuivers.nl/publicaties/de-nederlandse-zweefvliegen
  VERSPREIDINGSATLASSEN
  https://www.eis-nederland.nl/publicaties/verspreidingsatlassen
  ZWEEFVLIEGEN
  https://www.bestuivers.nl/Portals/5/EBooks/Zweefvliegen/Files/downloads/Reemer_etal_2009_Zweefvliegen.pdf
 • HetVICEInterview #Lakshmi #VICE

  Lakshmi over vegan dinertjes en meer | Het VICE Interview
  https://www.youtube.com/watch?v=BgD_8snEJmI

 • Bijlagen
  Voorbeeld van YouTube-video Dutch trees to save Kenyan forests weergeven

 • Anotado en 25 de julio de 2022 a las 09:14 AM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  16 de junio de 2022

  Pollinators Around the World Project!

  Welcome to the Pollinators Around the World Project!

  Project Webpage: https://www.butterbee.org/pollinators-around-the-world-project

  Pollinators are vital to the food and agriculture communities around the world depend on. In many areas of the world, pollinators are threatened by the expansion of modern society. The more we know about these powerful organisms the easier it is to ta...

  Anotado en 16 de junio de 2022 a las 12:04 PM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  16 de marzo de 2022

  291-IVN Insecten NatuurEducatie · iNaturalist Nog zonder Youtube

  1. 25 januari 2022, 19.00-21.00: Insecten onder de loep

   Deze eerste avond staat in het teken van insectenonderzoek.

   • Het werk van EIS
    Roy Kleukers geeft een korte introductie over de huidige activiteiten van EIS Kenniscentrum Insecten.
    Insecten determineren
    Alle mooie apps, websites, boekjes... De beginnend insectenliefhebber weet tegenwoordig niet meer waar te beginnen! Daan Drukker geeft een overzicht van de middelen die beschikbaar zijn om zelf thuis insecten op naam te brengen.

   • Rijke dijken van de Delta
    Tijdens dit project is gebleken dat op sommige dijken een unieke en gespecialiseerde gemeenschap van insecten leeft. Linde Slikboer vertelt over het uitgebreide onderzoek naar bijen en andere insecten op dijken.

   • Met z'n allen plantengallen!
    Omdat gallen woekerweefsel van planten zijn, veroorzaakt door een meestal dierlijke galmaker, verbinden zij zelfs de floristen en faunisten. En zelfs paddenstoelen-liefhebbers komen aan hun trekken met enkele schimmelgallen! Matthijs Courbois vertelt over dit citizen science project waarbij we in heel Nederland naar buiten gaan op zoek naar plantengallen.

  2. 1 februari 2022, 19.00-21.00: Alle insecten tellen mee

   Betere methoden om insecten te tellen zijn hard nodig gezien de recente constateringen dat de insectenstand enorm is afgenomen de afgelopen decennia, met alle gevolgen van dien in ecosystemen. Automatische insectencamera's bieden een nieuwe methode voor insectenonderzoek. Tijdens deze avond vertellen de ontwikkelaars, onderzoekers en deelnemers over deze methode.

   Programma:

   • DIOPSIS 2.0: de nieuwe insectencamera (Stephan Peterse, Faunabit)
   • Automatische beeldherkenning wordt steeds beter (Laurens Hogeweg, Naturalis/Intel)
   • Insecten meten in provinciaal beleid (Marion Pross, Provincie Zeeland)
   • Het bepalen van de staat van de Nederlandse insectenfauna met camera's (Theo Zeegers, EIS)
   • Eerste resultaten van de metingen (Eelke Jongejans, Radbout Universiteit)
    Ervaringen met het gebruik van de camera's vanuit het hele land (o.a. Ooijpolder, Hortus Leiden en een boerenerf)

  3. 3 februari 2022, 19.00-21.00: Zelf aan de slag voor insecten

   Tijdens de laatste avond leer je wat jij zelf kunt doen als je aan de slag wilt voor, of met insecten.

   • De Vriendelijke Tuin - IVN Natuureducatie
    Een tuin is er natuurlijk niet alleen voor ons, maar ook voor onze natuurvrienden. Wij willen er samen met jou voor zorgen dat tuinen natuurvriendelijker worden. Dat is goed voor plant en dier, maar ook voor de mensen in de buurt. De omgeving wordt er mooier, gezonder en fijner van. En met kleine aanpassingen kun je al een groot verschil maken! Tonja van Gorp van IVN verteld je wat jij zelf kunt doen met de tuinkaarten van De Vriendelijke Tuin.

   • Onder het maaiveld - IVN Natuureducatie
    Een rijk bodemleven is essentieel voor alles wat zich boven de grond bevindt: planten, vogels en andere dieren - en de mens. Op het platteland maar ook in de stad. Want een gezonde bodem houdt water vast (voorkomt dus wateroverlast), slaat koolstof op (klimaat), zorgt voor natuurlijke plaagbestrijding (minder pesticiden), natuurlijke waterzuivering (drinkwatervoorziening) en voor een mooie omgeving. Sjoerd Luiten van IVN verteld over het project.

   • De Nederlandse insectenordes
    In deze lezing leert insectenkenner Aglaia Bouma je de diversiteit aan insecten van Nederland kennen. Welke diversiteit aan kleuren, vormen en levenswijzen is er te vinden in onze eigen leefomgeving en waarom zijn ze zo interessant?
    Insecten naar je tuin lokken
    Jochem Kühnen heeft een heel bijzondere tuin: honderden soorten insecten vinden er een thuis. Wat leeft er allemaal in deze tuin, en hoe kun je zelf ook zo veel mogelijk kleine beestjes naar je tuin lokken?

  Anotado en 16 de marzo de 2022 a las 04:04 PM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  01 de febrero de 2022

  Finding Observations

  https://whoeatswhom.org/

  The whoeatswhom-project has its own website, https://whoeatswhom.org/
  It belongs to the project https://www.inaturalist.org/projects/who-eats-whom

  @jellyturtle had a great idea: there are a lot of existing observation fields that mention predation etc. (see here: https://www.inaturalist.org/observation_fields?utf8=%E2%9C%93&q=prey&commit=Search). So to collect more observations for our project, it could be helpful for us to use those fields to find observations for our project that already exist on iNat. We can then ask users who submitted these observations if they would be willing to add their observation to Who Eats Whom.

  Below is some example text you can use and personalize as you see fit. I'm going to start doing this and if anyone else wants to spend some time doing so as well it would be helpful!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Neat find! Please consider adding this feeding observation to the Who Eats Whom project (https://www.inaturalist.org/projects/who-eats-whom). If you're interested, you would need to upload a second observation of the [spider, etc.]. See the two observations below for an example of how to do this. Thanks for your consideration!

  Observation 1: https://www.inaturalist.org/observations/105901414
  Observation 2: https://www.inaturalist.org/observations/105901413

  https://www.inaturalist.org/projects/who-eats-whom/journal/61682-finding-observations
  https://www.inaturalist.org/projects/interactions-europe
  https://www.inaturalist.org/projects/interactions-s-afr

  Anotado en 01 de febrero de 2022 a las 11:42 PM por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario