478.Beheerdersdag Groeten uit Groeningen AFL. 8: Stad & de Hunze

18 weergaven 19 sep 2023 Groeten uit Groeningen AFL. 8: Stad & de Hunze In de achtste aflevering van Groeten uit Groeningen volgen we de rivier de Hunze en we gaan op zoek naar natuur in de stad. Ten zuiden van het Zuidlaardermeer ligt het natuurgebied Tusschenwater. Dit is een tamelijk nieuw natuurgebied waar De Hunze doorheen stroomt. Toch zal dit de rivier vertrouwd aanvoelen want hier liep ze ook in vroeger tijden, voordat de Hunze gekanaliseerd werd. Ook in de gemeente Groningen is Het Groninger Landschap druk bezig om de Hunze weer in haar oude loop te krijgen, het liefst tot aan het wad. Op sommige plekken ligt ze er nog, en die plekken wil men eerst met elkaar verbinden. Het liefts met een mooie gebruiksfunctie eromheen, zoals een wandelgebied of een fietspad, zoals bij Oude Roodehaan In deze aflevering gaan we ook de stad in om te kijken wat voor natuur hier in deze stenige omgeving te vinden is. Verbazingwekkend veel!
 • Meer Onzichtbaar Nederland op: http://www.vpro.nl/onl Bekijk hier de hele aflevering: http://www.vpro.nl/onzichtbaar-nederl... Een landstrook tussen de Maas en de hoger gelegen zandgronden van Noord-Brabant. Op de grens van beide gebieden wordt in dit moerassige landschap een dijk aangelegd: De Langstraat. Langs deze dijk ontginnen boeren smalle stroken land. Om in de winter het hoofd boven water te houden bewerken ze koeienhuiden. De oorsprong van de schoenenindustrie in ons land.
 • De VPRO zond een stukje uit in Onzichtbaar Nederland van voormalig station Woudenberg-Scherpenzeel. Dat fragment is hier terug te zien. The Dutch VPRO broadcasted in "Invisible Netherlands" a bit about the former train station Woudenberg-Scherpenzeel. That fragment is here to rewatch.
 • Bible Belt van Nederland loopt van Zeeland tot Overijsel De Bible Belt van Nederland loopt van Zeeland tot Overijsel en telt een half miljoen reformisten, erg conservatieve protestantse christenen die niet van pottenkijkers houden. Tom vindt na lang zoeken toch een familie bij wie hij op bezoek mag.
 • Het Noorderplantsoen is het groene hart van Groningen. Dit unieke, als Engelse tuin aangelegde, park biedt de inwoners van Groningen rust en wordt bewoond door vele dieren. De meeste bezoekers hebben niet door dat pal voor hun neus de natuur zijn eigen beloop gaat. Het Noorderplantsoen is het groene hart van Groningen. Dit unieke, als Engelse tuin aangelegde, park biedt de inwoners van Groningen rust en wordt bewoond door vele dieren. De meeste bezoekers hebben niet door dat pal voor hun neus de natuur zijn eigen beloop gaat.
 • PRESENTATIES

  10.45 - 11.30 11.45 - 12.30 14.00 - 14.45 15.00 - 15.45
  Koetshuis Beheer in een Bos dat van Zichzelf is
  Iris van Hal & Tobias Werner (Stichting Bos dat van Zichzelf is)
  Discussie van het beheervraagstuk in een bos waar de rechten van de natuur worden erkend.
  Invasieve bomen in klimaatslim bosbeheer
  Bart Nyssen (Bosgroepen)
  Kunnen invasieve ingeburgerde boomsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, robinia, Amerikaanse eik of hemelboom een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie van bossen?
  “Natuur om de Hoek”
  Jos Koopmans en Manja te Velde (SBNL Natuurfonds)
  Financiële ondersteuning voor jouw particuliere project in het buitengebied.
  Effecten van verhoogde stikstofdepositie op planten-insecten-broedvogels
  Marijn Nijssen (St. Bargerveen) & Arnold van den Burg (Zoölogisch Museum Nederland)
  Effecten van verhoogde stikstof in natuurgebieden worden ontrafeld: welke veranderingen treden op, en wat kunnen we ertegen doen?
  Paardenstal Herstel van bronnen en beken
  Fons Eysink & Erik Sonder (Bosgroepen)
  Knelpunten, maatregelen en aanpak bij herstel van bronnen en beken.
  Systeemherstel van vochtige bossen in theorie en praktijk
  Louise Franssen (St. Bargerveen) & Rob van der Burg (Bosgroepen)
  Soortenrijk en tegelijk bedreigd; hoe werken ze landschapsecologisch, hoe helpt systeemdenken en wat zijn mogelijke herstelstrategieën?
  Een vitaal bos, hoe komen we daar?
  Sander Teeuwen (Probos) & Silke Jacobs (WUR)
  Presentatie en workshop over indicatoren van een vitaal bos en mogelijke beheermaatregelen.
  Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond
  Jim de Fouw (B-WARE/Radboud Universiteit)
  Verkenning van de ontwikkeling van eutrofe moerassen op fosfaatrijke voormalige landbouwgrond.
  Nieuwe Refter Gedragscode soortenbescherming bosbeheer
  Erwin Al (Staatsbosbeheer) en Irma Melse (VBNE)
  Waar staan we na 1 jaar werken met de nieuwe gedragscode? En een blik vooruit.
  Certificering als onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
  Monique Bollen & Gerrit Jan van Herwaarden (St. Certificering SNL)
  Taken en werkwijze Stichting Certificering SNL.
  De Nationale Databank Flora en Fauna
  Dries Oomen (NDFF)
  Over de NDFF en de transitie naar Open Data.
  De Kaderrichtlijn water en natuurbeheer
  Bas van der Wal (STOWA)
  Waterdoelen zijn natuurdoelen. Het samen optrekken van waterbeheer en terreinbeheer is een sleutel tot succes.
  Jachtkamer Monumentaal erfgoed herbestemmen, verduurzamen en onderhouden
  Frank Klement (Klement Rentmeesters)
  Over het organiseren van duurzame gebruiksfuncties aan monumentaal erfgoed.
  Vossen en weidevogels
  Youri Egas (Youri Egas Advies)
  Vossenbeheer ter bescherming van weidevogels: een verhaal van theorie en praktijk.
  Populatiebeheer van wilde hoefdieren
  Gerrit-Jan Spek (Natuurlijk! Fauna advies)
  Bij het huidige populatiebeheer van ree, edelhert, damhert en wild zwijn wordt de balans tussen planten en de planteneters vrijwel overal vergeten.
  Vogelgriep: gevolgen en wat te doen
  Fred Schenk (Het Zeeuwse Landschap)
  Dit verhaal uit de ‘Zeeuwse praktijk’ geeft veel inzicht in de impact op de Nederlandse populatie grote sterns.
  Lingehof Van Boswet naar Omgevingswet: is de houtopstanden-regelgeving nog van deze tijd?
  Nienke Welle & Gino van Maaren (Probos)
  Presentatie en discussie in werkgroepjes over mogelijke aanpassingen in de houtopstanden-regelgeving onder de Omgevingswet.
  Het Levend Archief: Zorgen voor de Natuur van Morgen
  Nils van Rooijen (Wageningen Environmental Research)
  Een genetische back-up van onze inheems flora.
  Ik wil planten, maar hoe kan ik bomen krijgen?
  Renee Uijtjens en Martijn Boosten (Staatsbosbeheer)
  Meer Inzicht in de plantsoenketen en tips voor het bestellen van plantmateriaal.
  Graasdrukmonitoring op de Veluwe
  Jan den Ouden (WUR) en Joyce Penninkhof (Probos)
  Tussenresultaten van het langjarige onderzoek ‘Bosverjonging op de Veluwe’.
  Abtsbouwing Natuurbranden: realistisch kijken naar de toekomst*
  Tiemen Brouwer & Mark Brosschot (Staatsbosbeheer)
  Stand van zaken natuurbranddossier in Nederland en ‘Wat vraagt de toekomst?’
  Natuurbranden: realistisch kijken naar de toekomst*
  Tiemen Brouwer & Mark Brosschot (Staatsbosbeheer)
  Stand van zaken natuurbranddossier in Nederland en ‘Wat vraagt de toekomst?’
  Stormschade als kans (voor de natuur)*
  Maarten den Hartigh & Markus Feijen (Utrechts Landschap)
  De oprichting en ontwikkeling van een stormreservaat.
  Stormschade als kans (voor de natuur)*
  Maarten den Hartigh & Markus Feijen (Utrechts Landschap)
  De oprichting en ontwikkeling van een stormreservaat.
  Grote Hooiberg Workshop: Hoe organiseer ik een Boomfeestdag?
  Frank Nooijens en Angela Knook (St. Nationale Boomfeestdag)
  Ontdek hoe je een Boomfeestdag organiseert en hoe het van meerwaarde kan zijn voor jou als terreinbeheerder.
  Bomen Buiten het Bos Certificering: een wereldprimeur
  Maarten Willemen & Marten de Groot (PEFC Nederland)
  In Nederland is het nu mogelijk om het duurzaam beheer (en het hout) van Bomen Buiten het Bos te certificeren.
  Sponsoring van klimaatslim bosbeheer
  Arjan Alkema & Annerieke Sleurink (FSC Nederland)
  Steeds meer bedrijven willen investeren in klimaatslim bosbeheer. Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?
  Een bossenverzekering: opvangen van restrisico’s
  Gert Jan van Dijk (Onderlinge Bossen Verzekering)
  Bos en andere houtopstanden kunnen worden getroffen door extreme weersomstandigheden. Naast preventie en adaptatie kan een bossenverzekering nuttig zijn.
  Kapschuur Agroforestry
  Petra Schmitz (Schmitz Agroforestry)
  Agroforestry, hoe ziet dat eruit, wat zijn de uitdagingen en welke kansen biedt het voor biodiversiteit?
  Natuurinclusieve landbouw: natuur en landbouw verbonden
  Astrid Manhoudt (Natuurmonumenten) & Theo Bakker (Staatsbosbeheer)
  Aan de slag met natuurinclusieve landbouw rondom natuurgebieden.
  Zagen geeft vragen: communicatie en participatie rond bosbeheer*
  Simon Klingen (Adviesbureau Klingen Bomen)
  Hoe de kloof tussen burgers en bosbeheer te verkleinen.
  Zagen geeft vragen: communicatie en participatie rond bosbeheer*
  Simon Klingen (Adviesbureau Klingen Bomen)
  Hoe de kloof tussen burgers en bosbeheer te verkleinen.
  Boslokaal Werken op hoogte in bos en natuurterreinen*
  Willem van Delft (Praktijk Centrum Bomen), Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland) & Liesbeth de Kort (VBNE)
  Hoe kun je veilig: hoogstamfruitbomen snoeien, bomen knotten en nestkasten ophangen, schoonmaken en controleren.
  Werken op hoogte in bos en natuurterreinen*
  Willem van Delft (Praktijk Centrum Bomen), Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland) & Liesbeth de Kort (VBNE)
  Hoe kun je veilig: hoogstamfruitbomen snoeien, bomen knotten en nestkasten ophangen, schoonmaken en controleren.
  Demonstratie oude boswerktuigen*
  Coert Donker (Staatsbosbeheer)
  Van de kulla kultivator tot de boswroeter en de disk trencher.
  Demonstratie oude boswerktuigen*
  Coert Donker (Staatsbosbeheer)
  Van de kulla kultivator tot de boswroeter en de disk trencher.
  Demonstratie (start vanaf infopunt) Bostracken in de praktijk*
  Etiënne Thomassen (Bosgroepen)
  Workshop boomgericht blessen en opvolgen voor veerkrachtig bos.
  Bostracken in de praktijk*
  Etiënne Thomassen (Bosgroepen)
  Workshop boomgericht blessen en opvolgen voor veerkrachtig bos.
  Kennismaking ‘Monitoringsapp nieuwe boomsoorten'*
  Mart Vlam e.a. (Hogeschool Van Hall Larenstein)
  Presentatie van een nieuwe app voor bosbeheerders waarmee zij jonge aanplant van minder bekende boomsoorten kunnen monitoren.
  Kennismaking ‘Monitoringsapp nieuwe boomsoorten'*
  Mart Vlam e.a. (Hogeschool Van Hall Larenstein)
  Presentatie van een nieuwe app voor bosbeheerders waarmee zij jonge aanplant van minder bekende boomsoorten kunnen monitoren.
  Excursie (start vanaf infopunt) Excursie: Boeren doen mee aan natuurherstel!*
  Jan Boon (Collectief Rivierenland) en Arnoud Kipping (Heerlijkheid Mariënwaerdt)
  Hoe voedselvoorziening en natuurherstel goed kunnen samen gaan op landgoed Mariënwaerdt.
  Excursie: Boeren doen mee aan natuurherstel!*
  Jan Boon (Collectief Rivierenland) en Arnoud Kipping (Heerlijkheid Mariënwaerdt)
  Hoe voedselvoorziening en natuurherstel goed kunnen samen gaan op landgoed Mariënwaerdt.
  Rondleiding Landgoed Marienwaërdt*
  Vrijwilligers Marienwaërdt

  Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
  Rondleiding Landgoed Marienwaërdt*
  Vrijwilligers Marienwaërdt

  Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
  Bij de Infobus Handcrew Overijssel*

  Specialistisch team natuurbranden geeft uitleg over materiaal en werkwijze.
  Handcrew Overijssel*

  Specialistisch team Natuurbranden geeft uitleg over materiaal en werkwijze.
  Handcrew Overijssel*

  Specialistisch team natuurbranden geeft uitleg over materiaal en werkwijze.
  Handcrew Overijssel*

  Specialistisch team natuurbranden geeft uitleg over materiaal en werkwijze.
 • Archief

  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023
 • https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/events/soundscapes-symposium-listen-hear-now-biodiversity
 • Programma

  Tijd Programmaonderdeel
  19.30 Inloop
  20.00 Welkom door moderator Nathan de Groot
  20.05 Interview met PBL-onderzoeker Melchert Reudink en Daniëlle Snellen over de Balans van de Leefomgeving
  20.20 Transities in de samenleving door Marko Hekkert, hoogleraar transities en PBL-directeur
  20.35 Paneldiscussie met vertegenwoordigers van maatschappelijke initiatieven en organisaties die zich bezig houden met een concrete transities: Janneke Hoekstra (bestuurslid Land van Ons), Jan-Willem van de Groep (Duurzaam Bouwen) en Koen de Kruif (Ecodorpen Netwerk Gelderland)
  21.10 Staande column door Marcia Luyten (econoom en columnist Volkskrant)
  21.25 Kim Putters (voorzitter SER) over het belang van akkoorden
  21.45 Aanbieding publicatie de Balans van de Leefomgeving aan demissionair minister-president Mark Rutte door PBL-directeur Marko Hekkert
  22.10 Cabaretier Jan Jaap van der Wal
  22.30 Borrel
  kaft van de Balans van de Leefomgeving 2023 https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb
 • Vleermuizen VLEN dag 2022
 • https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098

  Archief

   https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/
  1. Kennisuur Verstoring van vogels door recreatie 14-09-2023
  2. Kennisuur Verbetering strooiselafbraak 29-06-2023
  3. Kennisuur Herstel konijnenpopulaties 11-05-2023
  4. Kennisuur Meer vogels op natuurakkers 20-04-2023
  5. Kennisuur Dynamisering zeereep 30-03-2023
  6. https://www.natuurkennis.nl/activiteiten/obn-kennisuur/
  https://www.youtube.com/@dutchbirdingassociation3098
 • https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/events/soundscapes-symposium-listen-hear-now-biodiversity
 • Het programma start om 20.00 uur. De kijklink staat al gereed op de website van Pakhuis de Zwijger. Ook kunt u kijken via de website van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar later ook de terugkijklink te vinden is (mogelijk op een andere pagina https://vimeo.com/event/3657071/9b427df5eb
 • https://www.ivn.nl/provincies/groningen/nieuws/save-the-date-gronings-groen/ https://twitter.com/visschers/status/1701519952472093133?s=61&t=0F_9HaPLsOWQ-59KJo_9DQ
 • Stadsplanten Leeuwarden Hotspot in het koele noorden https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705 https://natuurtijdschriften.nl/pub/1001705/FLORON2020006003005.pdf
 • Publicado el 19 de septiembre de 2023 a las 08:07 PM por ahospers ahospers
 • Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios