259-Tender voor offshore windpark Thor geopend

https://windenergie-nieuws.nl/28/denemarken-tender-voor-offshore-windpark-thor-geopend/
Thor zal met een vermogen van 800 tot 1.000 MW het grootste offshore windpark in Denemarken zijn.

In het kader van het Deense Energy Agreement 2018 was er tussen alle partijen overeenstemming over het plan om drie nieuwe offshore windparken te realiseren vóór 2030. In februari 2019 werd besloten om met de ontwikkeling van het eerste offshore windpark daarvan te beginnen, het windpark Thor in de Noordzee, ten hoogte van het Nissum Fjord. De afstand naar de kust van Jutland zou minimaal 20 km zijn. De naam Thor is afgeleid van de kustplaats in dit gebied: Thorsminde.

In tegenstelling tot eerdere offshore tenders zal het transformatorstation op zee en de elektrische verbinding naar het aansluitingspunt aan wal met het E-net onderdeel van de tender zijn. In eerdere tenders was de Deense netbeheerder Energinet verantwoordelijk voor dit traject.

https://www.gids.tv/videohttps://www.gids.tv/video/397086/humberto-gemist-boerin-welmoed-prikkelt-de-neuzen-met-sterk-ruikend-gras/397086/humberto-gemist-boerin-welmoed-prikkelt-de-neuzen-met-sterk-ruikend-gras
t programma Spraakmakers (Radio 1) doet deze hele week verslag van het werk op de Intensive Care.

Hoe is het om in deze Coronatijd op de IC te werken en wat houdt het werk precies in? Waar lopen verpleegkundigen tegenaan? En wat betekent het bijvoorbeeld om in opleiding te zijn, zoals IC-verpleegkundige Carla Lukassen.
https://www.gids.tv/video/397086/humberto-gemist-boerin-welmoed-prikkelt-de-neuzen-met-sterk-ruikend-gras
Aan het woord komen ook Arjan Groenewold, Reinder Meerveld, Carla Veldhuis en Peter van de Voort. Uitzending: maandag tot en met donderdag na het nieuwsbulletin van 10.30 uur. Vrijdag 3 december zit Peter van de Voort in de uitzending als Spraakmaker om een toelichting te geven op de huidige situatiehttps://www.youtube.com/watch?v=ZnuvrluGXCM andacht voor de biodynamische landbouw gisterenavond in RTL4-programma Humberto. Hierin was Welmoed Deinum te gast, gehuld in haar karakteristieke korte broek. "Ik mocht als mezelf komen", zo verklaart ze haar outfit in de uitzending. Welmoed runt op haar 27ste een boerderij en deelt alles daarover aan haar volgers op Instagram. Tijdens en na de uitzending heeft ze er duizenden volgers bij gekregen (account: Welmoeddeinum). De biodynamische en biologische boeren hebben er dus duidelijk een ambassadeur bij. Presentator Humberto Tan gaf aan het eind van het gesprek al aan dat ze tijdens haar verhaal 6000 nieuwe volgers had mogen verwelkomen.
https://www.biojournaal.nl/article/9362692/bd-boerin-welmoed-deinum-bij-humberto-op-rtl4/

 • Op 11 mei vond de eerste lezing plaats door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis
  en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn
  lezing was: “De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied”. Voor een ademloos
  luisterend publiek ging Theo Spek, een zeer enthousiast verteller, in op de geschiedenis van het
  Groninger wierdenlandschap. Regelmatig zoomde hij in op Tinallinge en omgeving en onthulde hij
  terloops dat hij ontdekt heeft dat de naam Tinallinge waarschijnlijk voortkomt uit de naam van een
  oude Zweedse koning (Ingald) die onze kuststreek in vroegere tijden heeft beheerst. In zijn lezing
  benadrukte hij het unieke van het landschap en liet hij zien hoe belangrijk een bewust beleid is dat
  rechtdoet aan het karakter daarvan. De deelnemers waren zonder uitzondering zeer enthousiast,
  verschillende van hen gaven aan dat door deze lezing de manier van kijken naar bijvoorbeeld de al
  meer dan 1500 jaar door mensen gebruikte vennen en valgen echt positief is veranderd.
  De cyclus werd op dinsdag 8 juni vervolgd door Marco Glastra, directeur van het Groninger
  Landschap. Hij ging in op het heden en de toekomst van het wierdenlandschap aan de hand van de
  thema’s kust, landbouw, energie en erfgoed. Het Groninger Landschap is opgericht in 1936. De
  stichting bestaat uit 40 medewerkers, 400 vrijwilligers, 16.000 beschermers (particuliere donateurs)
  en 40 bedrijfsvrienden (zakelijke donateurs). De doelstelling is het beschermen van natuur, landschap
  en erfgoed in de provincie Groningen en het versterken van het maatschappelijk draagvlak daarvoor.
  Glastra gaf aan bij het thema landbouw welk een schaalvergroting er heeft plaatsgevonden in het
  Groninger landschap, met als voorbeeld de omgeving van Tinalling
  https://files.basekit.com/82/13/8213f5a5-7d0f-4ecc-b44a-ecbd51154916.pdf
  https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf


  Beleef de natuur dichtbij
  Naar de natuur luisteren is fijn, maar echt in de natuur zijn is nog veel beter. Deze twee combineren kan natuurlijk ook. Want wandelen terwijl je naar de podcast luistert zorgt voor een extra stukje natuurbeleving. In de app ‘Wandelen in Overijssel’ (IOS en Android) van Landschap Overijssel vind je de mooiste routes.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28496
  https://anchor.fm/natuurdichtbij
  https://anchor.fm/natuurdichtbij
  https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/13071980/Devos_etal_2017_vogelnieuwsMei.pdf


  ogelatlas: de voorlopige kaartjes geraken al mooi gevuld!
  Met dank aan het massale telwerk van jullie allen kunnen we ondertussen terugblikken op 2 broedseizoenen en 1 wintertelling en dat levert al behoorlijk gevulde verspreidings- een broedzekerheids-kaartjes op. Iedereen kan die voorlopige resultaten steeds bekijken op:
  www.vogelatlas.be
  Ga daar zeker eens kijken, want je kan er bv. ook al wat vergelijken met de kaartjes uit de vorige broedvogelatlas, ondertussen toch al bijna 20 jaar oud.
  In de loop van de komende weken, wanneer ook de nieuwe schattingen worden ingevoerd, zullen de huidige broedvogelkaartjes nog wat vollediger worden. Toch is er nog veel werk en jullie zien meteen ook waar er nog (flinke) gaten in de verspreiding zitten. We gaan er dus komende winter en volgend jaar nog eens keihard tegenaan en hopen daarbij opnieuw op jullie steun. In de mate van het mogelijke zullen ook weer enkele professionele krachten worden ingezet bij het telwerk.
  Op www.vogelatlas.be kan je nog steeds één of meerdere atlasblokken claimen en zo een zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan een hopelijk zo compleet mogelijk overzicht van al onze broedvogels én overwinteraars!
  Veel dank!


  European Bird Census Council
  11163 gf87cjtnunigrldm520 ·
  📣The new issue of the Bird Census News (BCN) is out, including five articles.‼
  Read more here: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
  Download the pdf here: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
  Cover illustration by Evgeniy Koblik
  📣Het nieuwe nummer van het Vogelcensus Nieuws (BCN) is uit, inclusief vijf artikelen.!!
  Lees hier meer: https://www.ebcc.info/bird-census-news-34-1/
  Download de pdf hier: https://www.ebcc.info/wp.../uploads/2021/06/bcn-34-1.pdf
  Omslagillustratie door Evgeniy Koblik
  Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


  We beleven een laat voorjaar voor sommige soorten.....mis ze niet voor de nieuwe atlas!
  Het voorjaar van 2021 wijkt behoorlijk af van wat we de voorbije jaren gewend zijn. Nu de weersverbetering eindelijk een feit is, worden nog heel wat late en interessante aankomsten gemeld van soorten als Grauwe Klauwier, Bosrietzanger, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Nachtzwaluw enz... De komende warme avonden zijn ook uitermate geschikt om op zoek te gaan naar broedbewijs van Ransuil, baltsende Houtsnippen enz...
  Grauwe Klauwieren lijken te bevestigen na hun opmerkelijke influx tijdens het eerste Vogelatlas-jaar. Je doet er goed aan geschikte biotopen nu te bezoeken. Vaak heeft één broedpaar al voldoende aan een hooilandje met braamstruweel en enkele hogere boompjes in de rand. Het zijn warmte-liefhebbers en je vindt ze op zonnige dagen vaak makkelijker in de latere middag dan in de vroege ochtend.
  Veel succes, op naar een zo volledig mogelijke nieuwe atlas!


  De nieuwe ABV-cijfers (t/m 2020) zijn beschikbaar!
  En het is helaas geen goednieuws-show geworden. Soorten van landbouwgebied scoren gemiddeld nog steeds erg slecht, maar ook bosvogels nemen recent een diepe duik, vooral onder invloed van een groep naaldhout-specialisten en soorten als Grote lijster die bijzonder snel in aantal lijkt af te nemen. Wat Usutu heeft aangericht onder de Merels wordt ook steeds duidelijker, hoewel op het terrein toch tekenen van herstel merkbaar worden.
  Niet alles is kommer en kwel en in alle leefgebieden zijn er gelukkig ook positieve uitschieters zoals Roodborsttapuit, Witte kwikstaart, Boomklever, Grote bonte specht enz...
  Meer hierover in het persbericht:
  https://www.vlaanderen.be/.../algemene-broedvogels-in.../
  of in het technische achtergrondrapport:
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/
  https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe-2019-update/
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
  Alle nieuwe cijfers zullen naar goede gewoonte ook verwerkt worden in vlot leesbare broedvogel-rapportages. Ze vormen tevens een zeer welkome aanvulling bij de nieuwe vogelatlas-gegevens die momenteel volop worden verzameld.


  Vogelnieuws nr. 33 staat online
  Download hier: https://pureportal.inbo.be/.../INBO_Vogelnieuws33def.pdf
  Net voor we het bizarre jaar 2020 afsluiten, rolt er nog een propvolle Vogelnieuws van de digitale INBO-persen! Daarin wordt ruim aandacht besteed aan de watervogeltellingen, we werpen een blik achter de schermen bij het zeevogelteam, de nieuwe (schitterende!) Europese broedvogelatlas wordt voorgesteld enz... We blikken ook nog even terug op het in september verschenen broedvogelrapport en er is aandacht voor een aantal praktische studies uit het veld (broedsucces weidevogels versus elektrische rasters, Bruine Kiekendieven met zenders en kleurmerken) enz...kortom, voldoende leesvoer voor de donkere dagen voor (en na) Kerst.
  We wensen alle vrijwillige en professionele medewerkers aan onze verschillende monitoring-projecten een fijn jaareinde en laten we hopen op een normaler 2021!

  Met dank aan Natuurpunt Studie voor de fijne samenwerking en de coördinatie van de vrijwillige medewerkers. En uiteraard vooral dank aan de tellers zelf, zonder jullie bestond er vandaag geen enkele trendgrafi
  https://inbo.github.io/abv-rapport/2020/2-inzameling-van-de-tellingen-in-het-veld.html#s:steekproef
  Peter, een eenduidige verklaring is er niet, maar de twee die jij aanhaalt spelen wellicht een rol en worden ook in bv. Nederland als verklaring aangehaald. Sparrenbossen en -aanplanten hebben nog maar weinig toekomst in Vlaanderen en zullen op termijn waarschijnlijk grotendeels verdwijnen. Kiezen is verliezen, wanneer grote bestanden naaldhout (al dan niet geleidelijk) worden omgezet in Natura 2000 habitat heeft dat tenminste lokaal een directe impact op de echte naaldhout-specialisten.

  s zie eveneens reactie Wim. Ook in de buurregio's gaat het daar niet goed mee. Kijk bv. even op de soortenpagina's van Sovon, Kuifmees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14540 resp. Zwarte mees: https://www.sovon.nl/nl/soort/14610 en Goudhaan: https://www.sovon.nl/nl/soort/13140
  https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-europe.../  Op de startpagina van www.vogelatlas.be werd een knop 'resultaten' toegevoegd waar je al een eerste -zeer voorlopige!- set van resultaten kan bekijken. Het eerste broedseizoen (2020) weerspiegelt zich in een groeiend aantal getelde atlasblokken. Het is nog maar op basis van 1 broedseizoen, maar nu reeds zijn er al opvallende verschillen waarneembaar.
  Je kan rechtsboven een soortnaam invullen, aanklikken en vervolgens openen zich de voor die soort reeds beschikbare kaarten. Ter vergelijk werden de aantallen- en de verspreidingskaarten uit de vorige atlasperiode (2000-2002) toegevoegd.
  De kaarten op de website worden voortdurend aangevuld naarmate er data worden ingevoerd door de tellers....spannend! We hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat we ook deze atlas volledig gebiedsdekkend zullen gevuld krijgen als alle ervaren vogelkijkers hier mee hun schouders onder zetten!
  Dank aan alle tellers voor dit reeds mooie, voorlopige resultaat!
  De Vogelatlas is een samenwerking tussen INBO, Natuurpunt Studie en Likona
  Het nieuwe volume van Bird Census News, tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC) is net uit, te downloaden via: https://www.ebcc.info/bcn-33-1-2/


  Gerard Oostermijer Biodiversiteit
  https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam
  https://soundcloud.com/swammerdam/met-uitsterven-bedreigd-over-biodiversiteit-en-milieufilosofie
 • Publicado el 01 de diciembre de 2021 a las 11:50 PM por ahospers ahospers

  Comentarios

  https://www.gids.tv/tv-gids/uitzending-gemist/humberto/5977994 grammende boerin Welmoed Deimun had zondagavond een ovenschaal met 'ingekuild gras' meegenomen naar de studio van Humberto Tan. "Dat

  Anotado por ahospers hace mas de 2 años

  https://www.youtube.com/watch?v=ZnuvrluGXCM andacht voor de biodynamische landbouw gisterenavond in RTL4-programma Humberto. Hierin was Welmoed Deinum te gast, gehuld in haar karakteristieke korte broek. "Ik mocht als mezelf komen", zo verklaart ze haar outfit in de uitzending. Welmoed runt op haar 27ste een boerderij en deelt alles daarover aan haar volgers op Instagram. Tijdens en na de uitzending heeft ze er duizenden volgers bij gekregen (account: Welmoeddeinum). De biodynamische en biologische boeren hebben er dus duidelijk een ambassadeur bij. Presentator Humberto Tan gaf aan het eind van het gesprek al aan dat ze tijdens haar verhaal 6000 nieuwe volgers had mogen verwelkomen.
  https://www.biojournaal.nl/article/9362692/bd-boerin-welmoed-deinum-bij-humberto-op-rtl4/

  Anotado por ahospers hace mas de 2 años

  'The day after'
  Welmoed reageert 'the day after' aan de telefoon met evenveel enthousiasme als in de uitzending (met een ietwat schorre stem, omdat ze ook vandaag weer gewoon om half 5 opgestaan is). "Het was superleuk! Echt een heel bijzondere ervaring." Welmoed werd anderhalve week geleden door Kirsten Westrik benaderd. "Zij werd zelf heel blij van mijn posts op Instagram en liet deze ook aan Humberto zien. Die was ook meteen overtuigd. Het was echt een heel leuke avond. Ik heb naderhand ongelooflijk veel appjes en reacties gekregen. Dit alles is heel luxe eigenlijk. Het voornaamste doel dat ik met mijn account heb is te laten zien wat we doen en wat het biodynamisch en biologisch boeren inhoudt."

  Anotado por ahospers hace mas de 2 años

  Over het item
  Humberto noemt Welmoed in de uitzending 'een regelrechte sensatie op Instagram'. Hij behoort zelf ook tot haar volgers. Voordat ze zelf aan het woord komt worden wat clips getoond die ze op Instagram gedeeld heeft, waarin ze dansend te zien is op diverse plekken op de boerderij. "Iedereen begint meteen te lachen als ze je zien dansen en bewegen", aldus Humberto. "Dat is leuk om te zien", reageert Welmoed.

  Het enthousiasme spat er van af wanneer ze vertelt over de biodynamische boerderij in het Friese Sondel, waar ze 80 koeien en 170 kippen houden. Ze vormt een hecht team met haar ouders. Tijdens een rondreis in Australië kwam voor haar het besef dat ze het ouderlijke bedrijf wilde overnemen. "Ik ben geboren in een biologisch gezin en ik weet eigenlijk niet beter. Biologisch is de toekomst, in mijn ogen." De kringloop op haar boerderij is sluitend. Ze deelt dit alles dan ook met veel plezier. "Het biologische verhaal mag wat meer verteld worden."

  Welmoed wil heel graag het verhaal rond het boerenleven vertellen. "Voor ons is het heel simpel, maar het is ontzettend leuk om het te laten zien en de wereld in te gooien." Ze vertelt desgevraagd dat ze prima rond kan komen. "Een goed belegde boterham zelfs, omdat we biodynamisch zijn en alleen gras voeren. Wij kunnen alles wat groeit en bloeit en waar de koeien ons mee helpen, daar kunnen wij eigenlijk van melken. De koeien produceren minder melk, maar de kostprijs is wel lager. De natuur doet zijn werk en wij spelen daarmee met onze koeien. Eigenlijk is het een heel leuk spel, elke dag weer!"

  Ze had ook een graszode met wat mest bij. Hiermee gaf ze toelichting over het belang van bodemgezondheid. Humberto bekijkt het stuk gras ook van dichtbij. "Het ruikt niet naar mest! Fantastisch!" Welmoed: "Dit is de trots van onze boerderij."

  Anotado por ahospers hace mas de 2 años

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios