jorditb

Unido: 19.sep.2011 Última actividad: 01.jun.2023 iNaturalist

Aspirant. Aspirant a veure, identificar, conèixer, fotografiar éssers vius (també humans) i el seu entorn natural. Amb ganes eternes d'aprendre.
Biogeògraf.

Ver todas