biogeo

Unido: 21.ene.2018 Última actividad: 19.nov.2021 iNaturalist Suomi

Biology teacher in upper secondary school in Finland for the last 30 years. Interested in plants, butterflies, moths, heteropterans. Professinonally molecular biology oriented. / Biologian lehtori lukiossa jo noin 30 vuoden ajan. Kiinnostunut etenkin kasveista, perhosista, luteista. Ammatillisesti suuntautunut enemmänkin molekyylibiologiaan. Turun yliopiston alumni.

Ver todas